خوارزمى سود بالقوه را شناسایی نکرد

چند وقت اخیر صحبت هایی مبنی بر مذاکرات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با بانک صادرات مبنی بر تهاتر بدهی های شرکت برق و انرژی سپهر ادامه …

شنبه ,1 مهر 1396

محاسبه نرخ بازدهی سه ماهه و یک ساله اوراق پذیرفته شده – 24 تیر

  مفروضات – سود اوراق سلف برای بازه سه ماهه و یک ساله با توجه به نرخ سود تعهد شده بازارگردان محاسبه و منظور شده ادامه …

شنبه ,24 تیر 1396

گزارش پس از بازار 24 تیر

در جریان معاملات شنبه بیست و چهارم تیرماه 1396، شاخص کل بورس با رشد 149 واحدی به 79.659 واحد رسید. بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص ادامه …

شنبه ,24 تیر 1396

گزارش پس از بازار 21 تیر

در جریان معاملات چهارشنبه بیست و یکم تیرماه 1396، شاخص کل بورس با رشد 19 واحدی به 79.510 واحد رسید. بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص ادامه …

چهارشنبه ,21 تیر 1396

محاسبه نرخ بازدهی سه ماهه و یک ساله اوراق پذیرفته شده – 17 تیر

محاسبه نرخ بازدهی سه ماهه و یک ساله اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه (بر مبنای قیمت‌های 1396/04/17) مفروضات – سود اوراق سلف برای بازه ادامه …

یکشنبه ,18 تیر 1396

گزارش پس از بازار 14 تیر

در جریان معاملات چهارشنبه چهاردهم تیرماه 1396، شاخص کل بورس با رشد 68 واحدی به 78.700 واحد رسید. بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل را ادامه …

چهارشنبه ,14 تیر 1396

گزارش پس از بازار 13 تیر

در جریان معاملات سه‌شنبه سیزدهم تیرماه 1396، شاخص کل بورس با افت 27 واحدی به 78.632 واحد رسید. بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل را ادامه …

سه شنبه ,13 تیر 1396

گزارش پس از بازار 12 تیر

در جریان معاملات دوشنبه دوازدهم تیرماه 1396، شاخص کل بورس با افت 106 واحدی به 78.659 واحد رسید. بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل را ادامه …

دوشنبه ,12 تیر 1396

گزارش پس از بازار 11 تیر

در جریان معاملات یکشنبه یازدهم تیرماه 1396، شاخص کل بورس با افت 34 واحدی به 78.765 واحد رسید. بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل را ادامه …

یکشنبه ,11 تیر 1396

گزارش پس از بازار 10 تیر

در جریان معاملات شنبه دهم تیرماه 1396، شاخص کل بورس با رشد 95 واحدی به 78.800 واحد رسید. بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل را ادامه …

شنبه ,10 تیر 1396