خبرهای خوب در صنعت بیمه

*توضيح : اين اخبار تنها گمانه زنی های اقتصادی؛ سیاسی؛ شرکتی و صنعتی است و از رویه های معمول تحلیلی پیروی نمی کند. در واقع ادامه …

یکشنبه ,11 مهر 1395

عملیات اصلاح ساختار اقتصادی در بانکها

*توضيح : اين اخبار تنها گمانه زنی های اقتصادی؛ سیاسی؛ شرکتی و صنعتی است و از رویه های معمول تحلیلی پیروی نمی کند. در واقع ادامه …

دوشنبه ,5 مهر 1395

سوء‌ظن به هک شدن سیستم‌های پتروشیمی

*توضيح : اين اخبار تنها گمانه زنی های اقتصادی؛ سیاسی؛ شرکتی و صنعتی است و از رویه های معمول تحلیلی پیروی نمی کند. در واقع ادامه …

شنبه ,3 مهر 1395

پیش بینی دوم بازار 3 مهر

بازار نخستین روز کاری هفته و ماه مهر را در شرایطی آغاز می کند که همچنان عدم وجود محرک های لازم در اقتصاد و بازار ادامه …

شنبه ,3 مهر 1395

پیش بینی اول بازار 3 مهر

آخرین روز از تابستان سرد بازار در شرایطی سپری شد که علی رغم برخی پیش بینی ها، نشانه های رشد از اول مهر ماه به ادامه …

شنبه ,3 مهر 1395

خبر خوب در شرکت های پتروشیمی

*توضيح : اين اخبار تنها گمانه زنی های اقتصادی؛ سیاسی؛ شرکتی و صنعتی است و از رویه های معمول تحلیلی پیروی نمی کند. در واقع ادامه …

شنبه ,27 شهریور 1395

پیش بینی بازار 27 شهریور

در شرایط فعلی به دشواری می توان گزینه های سرمایه گذاری برای پولهای متوسط و بزرگ پیدا کرد. این در حالیست که سوداگری بر سهام ادامه …

شنبه ,27 شهریور 1395

پیش بینی بازار 20 شهریور

بازار این هفته را در شرایطی آغاز می کنیم که احتمالا تعطیلی میان هفته روز دوشنبه در کنار زمان تسویه مشتریان اعتباری کارگزاری ها، معاملات ادامه …

شنبه ,20 شهریور 1395

پیش بینی بازار 10 شهریور

عشق بی پایان سرمایه گذاران به پدیده صف نشینی پایانی ندارد. برای نمونه صف خرید 140 تومانی سرمایه گذاری معادن و فلزات در 15 روز ادامه …

چهارشنبه ,10 شهریور 1395

پیش بینی بازار 8 شهریور

در حالی سرمایه گذاران در کنکاش برای چرایی افت بازار طی روزهای اخیر می گردند که گزارشات پیش بینی شرکتها برای سال مالی آینده ، ادامه …

دوشنبه ,8 شهریور 1395