نگاهی به صورت های مالی ذوب – خرداد 96

• زیان شرکت در سال 95 به ازای هر سهم 221ریال محقق گردیده است که نسبت به سال قبل 35 درصد کاهش یافته است ، ادامه …

سه شنبه ,30 خرداد 1396

نگاهی به گزارش یک ماهه کرماشا

شرکت پتروشیمی کرمانشاه، در عملکرد یک ماهه منتهی به 1396/01/31 ، 4.26% از بودجه مقداری خود را پوشش داده است. همچنین پیرو افت قیمت جهانی ادامه …

شنبه ,16 اردیبهشت 1396

نگاهی به گزارش یک ماهه شازند

در نخستین ماه سال جاری، شرکت موفق به پوشش نرخ‌های پیش‌بینی شده در بودجه نشده و جز در مورد پلی اتیلن سنگین که اندکی بالاتر ادامه …

سه شنبه ,12 اردیبهشت 1396

نگاهی به گزارش یک ماهه فرآور

کاهش نرخ فروش شمش روی نسبت به اسفند ماه به میزان 10.6 درصد و همچنین حجم پایین فروش محصولات در فروردین ماه را می توان ادامه …

یکشنبه ,10 اردیبهشت 1396

نگاهی به گزارش یک ماهه شپدیس

کاهش نرخ های فروش اوره در فروردین ماه عمدتا به دلیل ترکیب فروش اوره در این ماه بوده است به گونه ای که 95 درصد ادامه …

یکشنبه ,10 اردیبهشت 1396

نگاهی به گزارش یک ماهه فخوز

نرخ های فروش محصولات شرکت در یک ماه اخیر نسبت به بودجه برآوردی شرکت که با نرخ متوسط 13.6 میلیون ریال برای کل محصولات به ادامه …

دوشنبه ,4 اردیبهشت 1396

گزارش کدال- ثشرق

در دوره 9 ماهه تنها 23 درصد از فروش بودجه شده پروژه های شرکت محقق شده است که فروش ها نیز مرتبط به پروژه های ادامه …

یکشنبه ,3 مرداد 1395

گزارش کدال – وساپا

سودسرمایه گذاری برآوردی شرکت به مبلغ 255 میلیارد ریال عمدتا از شرکت های البرزدارو، سرمایه گذاری رنا و شرکت لوتوس پارسیان می باشد که براساس ادامه …

یکشنبه ,3 مرداد 1395

بررسی گزارش کدال – فملی

مقادیر فروش بودجه شده سه محصول اصلی شرکت یعنی کاتد ، مفتول و کنسانتره مس برای کل سال 722 هزار تن برآورد شده که در ادامه …

یکشنبه ,3 مرداد 1395