معاملات شرکت توسعه نوردنا در سه ماهه منتهی به فروردین 96

آخرین گزارش شرکت سرمایه‌گذاری نوردنا مربوط به پایان فروردین ماه 1396 بوده که طی سه ماهه منتهی به 31/01/1396 این شرکت 413 میلیارد ریال خرید ادامه …

شنبه ,21 مرداد 1396