تحلیل بنیادی

مشاور سرمايه گذاري معيار

تاملاتی در خصوص وضعیت شرکت ملی صنایع مس ایران سه شنبه ,25 مهر 1396

ادامه مطلب
مشاور سرمايه گذاري معيار

تحلیل فولاد کاوه جمعه ,21 مهر 1396

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با سرمایه ثبتی 700 میلیارد تومان به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس ادامه …

ادامه مطلب
مشاور سرمايه گذاري معيار

تحلیل بنیادی شرکت آلومینیوم ایران (فایرا) دوشنبه ,17 مهر 1396

ادامه مطلب
مشاور سرمايه گذاري معيار

تحرکات قابل تأمل 24 مهر

دوشنبه ,24 مهر 1396

در این بخش به معرفی سهامی پرداخته میشود که با توجه به تحرکات جدی شکل گرفته در معاملات سهم، امکان شکل گیری رالی صعودی وجود ادامه …

مشاور سرمايه گذاري معيار

تحرکات قابل تأمل 23 مهر

یکشنبه ,23 مهر 1396

در این بخش به معرفی سهامی پرداخته میشود که با توجه به تحرکات جدی شکل گرفته در معاملات سهم، امکان شکل گیری رالی صعودی وجود ادامه …

مشاور سرمايه گذاري معيار

تحرکات قابل تأمل 22 مهر

شنبه ,22 مهر 1396

در این بخش به معرفی سهامی پرداخته میشود که با توجه به تحرکات جدی شکل گرفته در معاملات سهم، امکان شکل گیری رالی صعودی وجود ادامه …