بورس کالای پتروشیمی هفته منتهی به 14 تیر 96

در هفته گذشته، در گروه پلی اتیلن ها ، پلی اتیلن سنگین محصول پتروشیمی جم با افزایش 6 درصدی در قیمت بیشترین افزایش را داشته ادامه …

شنبه ,17 تیر 1396

بورس کالا هفته منتهی به 16 فروردین 96

—————————————————————- —————————————————————- —————————————————————- —————————————————————-   —————————————————————- —————————————————————- —————————————————————-

شنبه ,22 خرداد 1395