نمودار قيمتي

تنها اعضای وی آی پی اجازه دسترسی به نمودار را دارند.

تنها اعضای وی آی پی اجازه دسترسی به نمودار را دارند.

تنها اعضای وی آی پی اجازه دسترسی به نمودار را دارند.

تنها اعضای وی آی پی اجازه دسترسی به نمودار را دارند.

اطلاعات قیمتی بازار آتی

آخرین بروز رسانی: 1396/03/23 - 11:01:42
نماد قرارداد تعداد قراردادهای باز تعداد قرار دادهای معامله شده ارزش معامله شده (هزارریال) قیمت تسویه (ریال) نمادتاریخ قیمت تسویه تغییر قیمت (ریال) درصد تغییر
GCTR96 قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیر ماه 1396 2627 32 3,881,050 12,117,677/00 1396/03/22 17,323 0/14
GCSH96 قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور 1396 2422 33 4,102,900 12,425,472/00 1396/03/22 14,528 0/12
GCAB96 قرارداد آتی سکه طلا تحویل آبان ماه 1396 3732 182 23,212,600 12,774,101/00 1396/03/22 -4,101 -0/03
GCDY96 قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه 1396 5068 465 60,916,900 13,128,840/00 1396/03/22 -8,840 -0/07
GCES96 قرارداد آتی سکه طلا تحویل اسفند ماه 1396 10279 3,563 478,510,050 13,468,691/00 1396/03/22 -8,691 -0/06
کل بازار آتی
تابلو تابلو ارزش قرارداد(میلیون ریال) تعداد دفعات معامله تعداد خریداران تعداد فروشندگان تعداد قراردادهای باز
تابلو آتي 4,275 570,623/500 1,402 249 314 24,128