معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش مرداد ماه شرکت پتروشیمی خارک فروش پتروشیمی خارک در تیرماه 3.7 هزار میلیارد ریال گزارش شده است که این مبلغ نشان دهنده افزایش چشمگیر 1069 درصدی نسبت به ماه گذشته است. مجموع فروش شرکت در 5 ماهه منتهی به مردادماه به 9.7 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش مرداد ماه شرکت فولاد مبارکه اصفهان فروش فولاد مبارکه در مردادماه مبلغ 43 هزار میلیارد ریال گزارش شده است که این مبلغ در مقایسه با ماه گذشته 12 درصد کاهش سال گذشته رشد داشته است. مجموع فروش شرکت در 5 ماهه ایتدایی سال به سطح 218.4 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش مرداد ماه شرکت صنایع کاغذسازی کاوه فروش صنایع کاغذسازی کاوه در مرداد با افزایش 42 درصدی نسبت به ماه گذشته 152 میلیارد ریال گزارش شده است. مجموع فروش شرکت در 5 ماهه منتهی به مرداد 626 میلیارد ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 44 درصدی را نشان […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش تیرماه شرکت فولاد مبارکه اصفهان فروش فولاد مبارکه در تیرماه مبلغ 48.8 هزار میلیارد ریال گزارش شده است که این مبلغ در مقایسه با ماه گذشته تفاوت چندانی نداشته است. مجموع فروش شرکت در 4 ماهه ایتدایی سال به سطح 175.5 هزار میلیارد ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش تیر ماه پتروشیمی پردیس فروش پتروشیمی پردیس در تیرماه 7.97 هزار میلیارد ریال گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته 63 درصد رشد داشته است. 61.7 هزار تن اوره صنعتی با نرخ میانگین 22.3 میلیون ریال به ازای هرتن در بازار داخلی به فروش رسیده است همچنین 191.4 هزارتن از این […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش تیر ماه شرکت پتروشیمی خارک فروش پتروشیمی خارک در تیرماه 321 میلیارد ریال گزارش شده است که این مبلغ نشان دهنده کاهش چشمگیر 85 درصدی نسبت به ماه گذشته است. عدم فروش متانول و پنتان در این ماه را می‌توان از دلایل اصلی این کاهش معرفی کرد. مجموع فروش شرکت در 4 ماهه […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش تیرماه معدنی املاح ایران مبلغ فروش ماهانه شاملا در تیرماه 287 میلیارد ریال گزارش شده است که نسبت به ماه گذشته افزایش 14 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین مجموع فروش 4 ماهه منتهی به تیرماه به سطح 1.03 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 9 […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

گزارش معاملات تیر ماه پتروشیمی زاگرس فروش ماهانه پتروشیمی زاگرس در تیرماه 7.8 هزار میلیارد ریال گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته رشد 10 درصدی را نشان می‌دهد. مجموع فروش شرکت در 4 ماهه منتهی به تیرماه به سطح 29 هزار میلیارد ریال رسیده است. 272 هزار تن متانول شرکت با نرخ […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش اردیبهشت ماه شرکت سنگ آهن گهر زمین فروش سنگ آهن گهر زمین  با رشد 109 درصدی نسبت به ماه گذشته به 6.2 هزار میلیارد ریال رسیده است. مجموع فروش 5 ماهه منتهی به اردیبشهت 99 شرکت 25.4 هزار میلیارد گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 21 درصدی […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش اردیبهشت ماه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر فروش گل گهر در اردیبهشت ماه با رشد 22 درصدی نسبت به ماه گذشته به 12.9 هزار میلیارد ریال رسیده است. مجموع فروش دو ماهه شرکت 23.6 هزار میلیارد ریال گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 44 درصدی را نشان […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش اردیبهشت ماه شرکت فولاد مبارکه اصفهان فروش فولاد مبارکه اصفهان در اردیبهشت ماه 51.7 هزار میلیارد ریال گزارش شده است که این مبلغ در مقایسه با ماه گذشته افزایش 100 درصدی را نشان می‌دهد. مجموع فروش شرکت در دو ماهه ابتدایی سال 99 به سطح 77.5 هزار میلیارد ریال رسیده است. 539 هزارتن […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش اردیبهشت ماه شرکت فولاد خراسان فروش فولاد خراسان در اردیبهشت ماه با رشد 337 درصدی نسبت به ماه گذشته به 4 هزار میلیارد ریال رسیده است. مجموع فروش شرکت در دو ماهه ابتدایی سال 5 هزار میلیارد ریال گزارش شده است که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش 33 […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش اردیبهشت ماه شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه فروش صنایع کاغذسازی کاوه در اردیبهشت با افزایش 88 درصدی نسبت به ماه گذشته 154 میلیارد ریال گزارش شده است. همچنین این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 52 درصدی را نشان می‌دهد. 2069 تن فلوتینگ با نرخ میانگین 58.7 میلیون ریال به […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش فروردین ماه پتروشیمی خراسان فروش پتروشیمی خراسان در فروردین ماه به 996 میلیارد ریال رسیده است که این مبلغ نسبت به فروردین ماه سال گذشته افزایش 41 درصدی داشته است درمقابل این مبلغ نسبت به اسفندماه کاهش 40 درصدی را تجربه می‌کند. 12 هزارتن اوره با نرخ میانگین 27 میلیون ریال به ازای […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش فروردین ماه فولاد مبارکه اصفهان فروش فولاد مبارکه اصفهان در فروردین ماه 25.8 هزار میلیارد ریال گزارش شده است که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 11 درصدی را نشان می‌دهد. 271 هزارتن محصولات گرم شرکت با نرخ میانگین 53.1 میلیارد ریال به ازای هرتن در فروردین ماه به […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش فروردین ماه شرکت سنگ آهن گهر زمین فروش سنگ آهن گهر زمین در فروردین ماه با کاهش 48 درصدی نسبت به ماه گذشته 2.9 هزار میلیارد ریال گزارش شده است. مجموع فروش شرکت در 4ماهه منتهی به فروردین به 19.2 هزار میلیارد رسیده است که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش فروردین ماه شرکت نفت سپاهان فروش نفت سپاهان در فروردین ماه با کاهش 47 درصدی نسبت به سال گذشته به 1.5 هزار میلیارد رسیده است. شرکت در اسفندماه 56.8 هزارتن روانکار تولید کرده که این مقدار نسبت به اسفندماه 2 درصد کاهش پیدا کرده است اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته […]

دسته بندی : اسلایدر, گزارشات ماهانه

بررسی گزارش فروردین ماه شرکت فولاد خوزستان فروش فولاد خراسان در فروردین 99 با کاهش 57 درصدی نسبت به فروردین سال گذشته 935 میلیارد ریال گزارش شده است. همچنین مجموع مقدار تولید شرکت در فروردین ماه به 102 هزارتن رسیده است که این مقدار نسبت به سال گذشته کاهش 71 درصدی را نشان می‌دهد. شرکت […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش فروردین ماه شرکت فولاد امیر کبیر کاشان فروش فروردین ماه 99 فولاد امیرکبیر کاشان با کاهش 30 درصدی نسبت به فروردین سال گذشته به 421 میلیارد ریال رسیده است. همچنین مجموع مقدار تولید شرکت 29 هزار تن در فروردین گزارش شده که کاهش 40 درصدی را نسبت به سال 98 نشان می‌دهد. 4.5 […]

دسته بندی : گزارشات ماهانه

بررسی گزارش فروردین ماه کارخانه قند مرودشت قند مرودشت در فروردین 99 با کاهش 51 درصدی نسبت به ماه گذشته 64 میلیارد ریال فروش داشته است. مجموع فروش شرکت در 9 ماهه منتهی به فروردین ماه 706 میلیارد ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش 28 درصدی را نشان […]

صفحه 1 از 41234

مطالب تصادفی

بررسی بازار آسیا/اقیانوسیه و خلیج فارس شماره 39/ 26 فوریه 2021

بررسی بازار آسیا/اقیانوسیه و خلیج فارس شماره 39/ 26 فوریه 2021 تحلیل بازار محصولات نفتی قابل­تجدید آسیا و خاورمیانه: –...

کمبود عرضه و روند صعودی بازار میلگرد در سنگاپور

کمبود عرضه و روند صعودی بازار میلگرد در سنگاپور در هفته منتهی به دوشنبه 1 مارس قیمت میلگرد وارداتی سنگاپور...

آمار معاملات بازار 12 اسفند 1399

آمار معاملات بازار 12 اسفند 1399 در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک...

آمار معاملات بازار 11 اسفند 2021

آمار معاملات بازار 11 اسفند 2021 در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک...