معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

Yeah!
دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال پالایش نفت بندرعباس (شبندر) احتمال تشکیل الگوی پرچم نمودار تعدیل شده شبندر را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی فروردین تا 14 اسفند 98 مشاهده می کنید. در آخرین روز هفته گذشته شبندر تلاشی نه چندان موفق برای خروج از سقف الگوی پرچم داشت. با توجه به شمع ضعیفی که نتیجه معاملات […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال

پتروشیمی پردیس (شپدیس) خروج از سقف کانال نوسانی نمودار تعدیل شده شپدیس را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی مهر تا 14 اسفند 98 مشاهده می کنید. هفته گذشته پتروشیمی پردیس موفق شد از سقف کانال نوسانی 2750-3100 تومان خارج شود. به این ترتیب پیشروی تا هدف تکنیکال 3450 تومان محتمل است. RSI شپدیس […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت پتروشیمی شازند (شاراک) عبور از قله تاریخی نمودار تعدیل شده شاراک را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی شهریور تا 23 بهمن 98 مشاهده می کنید. پتروشیمی اراک پس از برگشت از حمایت 1000 تومان به سرعت وارد موج صعودی شد و هفته گذشته رکورد تاریخی جدیدی را به ثبت رساند. […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت باما (کاما) موج صعودی پس از اصلاح 50 درصدی نمودار تعدیل شده باما را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی شهریور تا 23 بهمن 98 مشاهده می کنید. پس از 50 درصد اصلاح برای آخرین موج صعودی، باما به حمایت 2380 تومان واکنش داد و با تشکیل الگوی برگشتی گپ مثبتی […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ایران خودرو (خودرو) تداوم روند صعودی نمودار تعدیل شده خودرو را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی فروردین تا 8 بهمن 98 مشاهده می کنید. پس از یک موج اصلاحی کوچک در نماد خودرو تداوم روند صعودی را شاهد هستیم و در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته سقف قبلی در 1122 تومان […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) آزمایش مقاومت 400 تومان نمودار تعدیل شده فولاد را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی شهریور تا 8 بهمن 98 مشاهده می کنید. فولاد مبارکه پس از افزایش سرمایه با گپ صعودی در 400 تومان بازگشایی شد و پس از آن فشار فروش و اصلاح قیمت تا محدوده […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت کالسیمین (فاسمین) عبور از سقف تاریخی نمودار تعدیل شده فاسمین را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی فروردین تا 25 دی 98 مشاهده می کنید. هفته گذشته کالسیمین پس از تکمیل موج اصلاحی موفق شد به سرعت از مقاومت 1500 تومان عبور کند. RSI به 73 واحد رسیده و تقاطع صعودی […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت ملی سرب و روی ایران (فسرب) خروج از سقف کانال نوسانی نمودار تعدیل شده فسرب را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی شهریور تا 25 دی 98 مشاهده می کنید. در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته ملی سرب و روی موفق شد از سقف 3000 تومان عبور کند. در دو ماه […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت پارس خودرو (خپارس) ثبت قله جدید نمودار تعدیل شده خپارس را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی مرداد تا 4 دی 98 مشاهده می کنید. پس از اصلاح قیمت تا 155 تومان موجی صعودی تشکیل شده که از رکورد قبلی پارس خودرو عبور کرده است. با توجه به تقاطع صعودی MACD […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت باما (کاما) بازگشت از موج اصلاحی نمودار تعدیل شده باما را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی مرداد تا 4 دی 98 مشاهده می کنید. در دو روز پایانی هفته گذشته باما پس از برخورد با حمایت 1800 تومان به سرعت صعودی شد و روز چهارشنبه توانست در قله جدیدی بسته […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت نفت پارس (شنفت) عبور از سقف تاریخی نمودار تعدیل شده شنفت را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی تیر تا 20 آذر 98 مشاهده می کنید. هفته گذشته نفت پارس موفق شد با قدرت از مقاومت 2150 تومان عبور کند و پس از آن تشکیل گپ صعودی و رشد سریع قیمت […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) صعود تا هدف الگوی تکنیکی نمودار تعدیل شده فولاد را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی بهمن 97 تا 20 آذر 98 مشاهده می کنید. پس از صعود قیمت تا 500 تومان و تحقق هدف تکنیکی، فشار فروش و الگوی برگشتی را در نمودار شمعی فولاد شاهد […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ملی سرب و روی ایران (فسرب) خروج از کانال نزولی نمودار تعدیل شده فسرب را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی تیر تا 6 آذر 98 مشاهده می کنید. در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته فسرب موفق شد از کانال نزولی سه ماهه خود خارج شود. به این ترتیب دو هدف تکنیکی […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : اسلایدر, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت داروسازی زهراوی (دزهراوی) تکمیل الگوی کف دوقلو نمودار تعدیل شده دزهراوی را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی تیر تا 6 آذر 98 مشاهده می کنید. با عبور از 815 تومان الگوی کف دوقلویی در نمودار دزهراوی تکمیل شد که هدف تقریبی 965 تومان را نشان می دهد. همچنین قیمت از […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت ایران تایر (پتایر) تکمیل الگوی کف دوقلو نمودار تعدیل شده پتایر را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی خرداد تا 22 آبان 98 مشاهده می کنید. با عبور موفق از 1710 تومان الگوی کف دو قلویی با هدف تقریبی 1900 تومان تکمیل شد. همچنین عبور از میانگین متحرک 45 روزه فاکتور […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ( وبانک) احتمال صعود بیشتر نمودار تعدیل شده وبانک را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی اسفند 97 تا 22 آبان 98 مشاهده می کنید. همانطور که در نمودار مشخص است وبانک با شیب ملایمی روی کف کانال صعودی خود حرکت می کند و در آخرین روز […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت بهمن لیزینگ (ولبهمن) عبور از میانگین متحرک نمودار تعدیل شده ولبهمن را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی دی ماه 97 تا 14 آبان 98 مشاهده می کنید. هفته گذشته به دنبال شکسته شدن خط روند نزولی، قیمت ولبهمن به سرعت بیش از 25 درصد افزایش یافت و اکنون با مقاومت […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت کی بی سی (کی بی سی) صعود تا سقف کانال نزولی نمودار تعدیل شده کی بی سی را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی خرداد تا 14 آبان 98 مشاهده می کنید. با تکمیل اصلاح 62 درصدی برای موج صعودی مرداد- شهریور امسال، بهبود قیمت را در نماد کی بی سی […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر) تکمیل اصلاح 62 درصدی نمودار تعدیل شده شبصیر را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی دی ماه 97 تا 1 آبان 98 مشاهده می کنید. همانطور که در نمودار ملاحظه می کنید موج اصلاحی به اندازه 62 درصد از روند صعودی بلندمدت ادامه داشته و پس […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
دسته بندی : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شرکت بهنوش ایران (غبهنوش) خروج از کانال نزولی نمودار تعدیل شده غبهنوش را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی خرداد تا 1 آبان 98 مشاهده می کنید. پس از 62 درصد اصلاح برای موج صعودی مرداد و شهریور امسال، تشکیل الگوی برگشتی روی حمایت 1900 تومان را ملاحظه می کنید. با توجه […]

برای دسترسی به این پست، شما باید این بسته را خرید کنید بازار سهام یک ماهه, بازار سهام سه ماهه, بازار سهام 6 ماهه یا بازار سهام سالانه.
صفحه 1 از 1212345...10...آخرین »

مطالب تصادفی

بررسی بازار آسیا/اقیانوسیه و خلیج فارس شماره 39/ 26 فوریه 2021

بررسی بازار آسیا/اقیانوسیه و خلیج فارس شماره 39/ 26 فوریه 2021 تحلیل بازار محصولات نفتی قابل­تجدید آسیا و خاورمیانه: –...

کمبود عرضه و روند صعودی بازار میلگرد در سنگاپور

کمبود عرضه و روند صعودی بازار میلگرد در سنگاپور در هفته منتهی به دوشنبه 1 مارس قیمت میلگرد وارداتی سنگاپور...

آمار معاملات بازار 12 اسفند 1399

آمار معاملات بازار 12 اسفند 1399 در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک...

آمار معاملات بازار 11 اسفند 2021

آمار معاملات بازار 11 اسفند 2021 در نمودارهای زیر روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک...