معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

چشم انداز

چشم انداز

در عصری که توسعه خدمات مالی، تاثیر فراوانی در سطوح مختلف جامعه دارد، چشم انداز شرکت، دستیابی به جایگاه نخست صنعت، از طریق ارائه محصولات مالی با کیفیت، در حوزه سرمایه گذاری می باشد . بر این اساس، دستیابی به این جایگاه تنها در سایه رضایتمندی مشتریان ، اثر بخشی خدمات و تلاش در پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای و ارزش های شرکت می باشد .

ما برآنیم تا با افزایش سطح علمی و تجربی مجموعه، گامی بلند در جهت ارتقاء سطح خدمات مالی کشور برداریم و موازی با بازارهای مالی توسعه یافته، با ارائه ابزارها و محصولات مالی متنوع، رویکردی متفاوت، در جهت حفظ مصالح و منافع مشتریان ، را دنبال کنیم .

ماموریت شرکت :

بالا بردن سطح کیفی زندگی و افزایش ثروت مشتریان، از طریق مشاوره در زمینه سرمایه گذاری های سودآور و استفاده نوآورانه و علمی از محصولات مالی نوین .

اصول محوری ما، همواره متکی بر ارزش های پنجگانه ذیل می باشد:

· ارتقاء کیفیت

· بروز خلاقیت و تمایز در ارائه خدمات

· رقابت سالم

· احترام و حفظ منافع مشتریان

· رعایت اصول اخلاق حرفه ای

مشخصات عمومی شرکت:

مجوز فعالیت مشاور سرمایه گذاری شرکت معیار (سهامی خاص) دارای شماره ثبت 407376 و شناسه ملی 10320583474 ، در تاریخ 1390/08/02 ، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردید.