معرفی شرکت

دوشنبه ,14 تیر 1395

دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي نيازمند سرمايه گذاري  بوده و اين امر نيز مستلزم تجهيز منابع مالي بلندمدت از طريق بازار سرمايه است. وجود بورس اوراق بهادار قدرتمند و توسعه يافته و عملكرد صحيح آن، علاوه بر افزايش كمي حجم سرمايه گذاري و ارتقاي كيفيت آنها، موجبات رشد و توسعه پايدار اقتصادي را نيز فراهم مي آورد. در چنین بستر گسترده ای، نهادهای مشاوره ای و تسهیل کننده در بازار سرمایه میتوانند کیفیت و سرعت عملیات اصلی بازار را بالا برده و اتکای به نظرات و مشورتهای موثر بر تصمیمات معامله گران و سایر نهادهای مالی را بهبود بخشند.

نیاز به استفاده از خدمات مشاوره‌ای در سرمایه‌گذاری و نقش آن در سطوح خرد و کلان اقتصاد، زمینه‌های شکل‌گیری شرکت‌های مشاوره‌ای، در فضای سرمایه‌گذاری را فراهم نمود. در کشورهای توسعه‌یافته این نهاد‌ها، از جایگاه دانشی و تخصصی در زمینه پیشبرد اهداف فردی و جمعی اقتصادی برخوردارند و یک مولفه مهم در زمینه توسعه فعالیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری محسوب می گردند . بر همین اساس نیز، یکی از با اهمیت ترین الزامات دستیابی به توسعه پایدار و موثر به‌ویژه در کشور‌های در حال توسعه ؛ انتخاب، اولویت‌بندی و ارزیابی دقیق طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری است.

در سال های اخیر، توسعه سرمایه‌گذاریی ها و نیز ضرورت ایجاد نهادهایی با قابلیت هدایت و جهت‌دهی سرمایه‌ها و اولویت‌بندی فعالیت‌های اقتصادی، سبب تاسیس شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، به عنوان یکی از تاثیرگذار‌ترین عوامل اثرگذار در مسیر توسعه نهادهای مالی گردید.

در پی تصویب قانون ابزارها و نهادهای مالی جدید در ایران، شرکت های مشاور سرمایه گذاری، با ساختاری تخصص گرا و معرفی خدمات متنوع سرمایه گذاری و تامین مالی، پا به عرصه مالی کشور نهادند . شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار نیز، با عنایت بر ساز و کار فراهم شده در قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوطه، در سال 1390 ، پس از تجربه موفق 12 ساله مدیران این مجموعه در زمینه تحلیل، مجوز فعالیت سازمان بورس را اخذ نموده و همواره، نقش مستمری در بهبود و ارتقا سطح کیفی سرمایه گذاری در کشور ایفا نموده است .