مشاوره پذیرش

دوشنبه ,28 تیر 1395

پذیرش به معنای تطبیق وضعیت اوراق بهادار و ناشر آن با شرایط مندرج در دستورالعمل مربوطه، به‌منظور فراهم شدن امکان معامله اوراق بهادار در بورس است و مشاور پذیرش شخصی حقوقی است که به‌عنوان رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرآیند پذیرش را به نمایندگی از طرف وی انجام می‌دهد. مطابق قوانین و مقررات ناظر بر بازار سرمایه کلیه درخواست‌های پذیرش اوراق بهادار شرکت‌های متقاضی پذیرش در بازارهای بورس یا بازارهای خارج از بورس و همچنین پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا، بایستی توسط مشاور پذیرش به بورس مربوطه ارائه شود.

خدماتي كه شركت معیار در فرآيند پذيرش اوراق بهادار در بورس/فرابورس ارائه مي‌نمايد، شامل مراحل زير است:

1-   برگزاري جلسه با مسئولين شركت های متقاضي پذيرش و نمايندگان سهامدار عمده، به منظور تشريح فرآيند پذيرش و نقش شركت مشاور پذیرش در اين فرآيند

2-   ارائه مشاوره و انجام همكاري‌هاي لازم، در راستاي آماده‌سازي و تهيه مدارك و مستندات مورد نياز در فرآیند پذيرش، شامل اميدنامه و برنامه كسب و كار

3-   هماهنگي جلسه‌ي هيئت پذيرش و حضور در جلسه‌ مزبور، به منظور ارائه‌ توضيحات لازم به اعضاي هيئت پذيرش به همراه نمايندگان شركت متقاضي

4-   ارزش‌گذاری و تعيين قيمت پايه هر سهم جهت عرضه در روز نخست عرضه‌ اوليه