معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

مجامع بورسی

گزارش مجامع بورسی برگزار شده در سال 98

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان فارس و خوزستان (سفارس)
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا)
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی فجر(بفجر)
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس)
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تاید واتر خاورمیانه (حتاید)
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی خارک (شخارک)
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی مبین (مبین)
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت تهران (شتران)
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه دی(ودی)
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آسان پرداخت پرشین
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معادن بافق (کبافق)
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی صنایع مس ایران
مجمع عمومی عادی سالیانه گروه صنعتی پاکشو
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت سپاهان
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ رایان سایپا
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت زامیاد
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آبسال
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ریل پرداز سیر
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی مارون
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت بهران
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی آوه سینا
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی شازند
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی ایران تایر
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لعابیران
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه تولیدی مهرام
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت ایرانول
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی غدیر
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع خاک چینی ایران
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت باما
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شوکوپارس
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنعتی بوتان
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور
مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت قند ثابت خراسان
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی زهراوی
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت همکاران سیستم
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
مجتمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان شاهرود
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان شاهرود
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مخابرات ایران