معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

درباره ما

تهران آفر

هدف

در عصری که توسعه خدمات مالی، تاثیر فراوانی در سطوح مختلف جامعه دارد، چشم انداز شرکت، دستیابی به جایگاه نخست صنعت، از طریق ارائه محصولات مالی با کیفیت، در حوزه سرمایه گذاری می باشد . بر این اساس، دستیابی به این جایگاه تنها در سایه رضایتمندی مشتریان ، اثر بخشی خدمات و تلاش در پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای و ارزش های شرکت می باشد .

ماموریت

بالا بردن سطح کیفی زندگی و افزایش ثروت مشتریان، از طریق مشاوره در زمینه سرمایه گذاری های سودآور و استفاده نوآورانه و علمی از محصولات مالی نوین .

اصول محوری ما، همواره متکی بر ارزش های پنجگانه ذیل می باشد:

· ارتقاء کیفیت

· بروز خلاقیت و تمایز در ارائه خدمات

· رقابت سالم

· احترام و حفظ منافع مشتریان

· رعایت اصول اخلاق حرفه ای