معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

خرید اشتراک

 

بسته توصیه سهام ویژه افراد حقیقی

این بسته شامل بخش های زیر مجموعه توصیه سهام می باشد به طوریکه

افرادی که این محصول را خریداری می نمایند در کانال VIP معیار وارد خواهند شد.

نوع بستهمبلغ قابل پرداختپرداخت آنلاین
بسته توصیه سهام ماهانه۱۴۹ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته توصیه سهام ۳ ماهه۳۹۹ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته توصیه سهام ۶ ماهه۷۸۰ هزار تومانپرداخت آنلاین
بسته توصیه سهام سالانه ۱ میلیون و ۶۹۰ هزار تومانپرداخت آنلاین