معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

خدمات تخصصی مالی

خدمات تخصصی مالی

همواره یکی از اهداف مجموعه معیار، خدمات رسانی به طیف وسیعی از نهادهای سرمایه گذاری می باشد، در همین راستا، با طراحی ساختاری نظام مند و بهره گیری از توان علمی و تجربه کارشناسان و مشاوران خود، موفق به معرفی و تهیه محصولات متنوع مالی به شرکت های دولتی و خصوصی و دستگاههای سیاست گذار و اجرایی گردیده است .

نیل به مقاصد و اهداف فوق، نیاز به تجهیز دانش و تخصص های متعدد نظیر: مدیریتی مالی ، حسابداری، حقوق و تسلط به شرایط بین المللی دارد ، که  معیار با جذب و بهره گیری از مدیران ، کارشناسان و مشاوران مجرب و تحصیل کرده، توانسته زمینه های دستیابی به این مهم را فراهم سازد .

نزدیک شدن به تمایلات شرکت ها، حفظ مصالح و منافع بلند مدت آنها از طریق افزایش اثر بخشی و کیفیت خدمات ، در کنار توجه در تسریع زمان اجرا، از اصول با اهمیت معیار در ارائه خدمات ” مالی شرکتی” می باشد .

برخی از محصولات و خدمات “مالی شرکتی” معیار، به شرح زیر است:

 • ارزیابی برند (Brand) و اعتبار تجاری بنگاه های اقتصادی

 • تشکیل هلدینگ،(Good Will) و ارزیابی شرکت ها جهت اصلاح حساب سرقفلی ناشی از تلفیق بر اساس استانداردهای حسابداری

 • تهیه طرح ادغام (Merger)شرکت ها و عهده داری مشاوره، پیاده سازی و مدیریت آن

 • بررسی زمینه های تملک و تحصیل (Acquisition) شرکت های داخلی و خارجی و عهده داری مشاوره، مذاکره، انجام و مدیریت آن

  مدیریت استراتژیک و مطالعات مدیریت ریسک و مهندسی ارزش

 • تهیه طرح های مشارکت های تجاری داخلی و بین المللی (Joint Venture) و عهده داری تشکیل و پیاده سازی آن

 • خدمات شرکت آزمایی (Due Diligence) در زمینه های مالی و حقوقی به منظور شفاف نمودن و راستی آزمایی وضعیت دارایی ها، بدهی ها، تعهدات، مالکیت، توانایی ها و ظرفیت های اعلامی شرکت ها در فرآیند خرید، تملک و تحصیل

 • بررسی نحوه قیمت گذاری کالاها و خدمات، ارزیابی اعتبار و قانونی بودن آن و عهده داری تهیه گزارش های تخصصی، پیگیری، طرح اختلاف و دفاع از حقوق شرکت ها

 • تشخیص و تعیین خسارت و عدم النفع ناشی از توقف تجاری شرکت ها (Business Interruption) و عهده داری مدیریت اخذ غرامت علیه شرکت های خارجی

 • تهیه گزارش اکچوئری و تعیین تعهدات طرح های مزایای بازنشستگی و ارزیابی دارایی های مشمول طرح

 • تهیه طرح های تجاری (Business Plan) و توجیهی مالی و اقتصادی بمنظور انجام سرمایه گذاری و تاسیس شرکت ها و نهادهای مالی و پولی

 • تهیه طرح های تجدید ساختار، تشکیل هلدینگ، کنسرسیوم و گروه شرکت ها

 • بررسی محیط اقتصادی، کسب و کار و حقوقی دیگر کشورها و گزارش زمینه های مناسب سرمایه گذاری

 • تهیه طرح های استقرار نظام راهبری شرکتی (Corporate Governance) و عهده داری پیاده سازی آن و تشکیل کمیته های تخصصی

 • پذیرش طرح های پژوهشی در حوزه بازار سرمایه و پول و تهیه پیشنهادهای اصلاح قوانین و مقررات در محیط کسب و کار

  تحلیل افق آینده صنایع و ارزیابی روند آینده صنعت ها.

 • بررسی و تهیه گزارشات امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری و مشارکت ها

 • تهیه خدمات شرکتی از قبیل تهیه گزارش فعالیت هیئت مدیره ، بارگذاری و به روز رسانی وبسایت

 • برگزاری سمینارها و نشست های تخصصی با حضور اساتید و متخصصین، بنا به درخواست شرکت ها