تحرکات قابل تأمل 19 مهر

چهارشنبه ,19 مهر 1396

در این بخش به معرفی سهامی پرداخته میشود که با توجه به تحرکات جدی شکل گرفته در معاملات سهم، امکان شکل گیری رالی صعودی وجود داشته و در صورت بررسی دقیق از سوی سرمایه گذار امکان آن وجود دارد که منجر به یک خرید مطلوب گردد.

 

• پتروشیمی فن آوران
• آلومینیوم ایران
• کنترل خوردگی تکین کو
• کشت و صنعت پیاذر
• کارتن ایران
• صنایع غذایی مینو شرق
• س. توسعه و عمران کرمان